Strømmen i området rundt Løkka og Sommerro Syd i Aremark blir koplet ut torsdag 5. august kl. 08.30 til ca. kl. 14.00.
Som følge av strømstansen vil de som har kommunalt vann på Skodsbergåsen Hyttefelt bli uten vann i samme tidsrom.