Stortingsvalg 2017 - Manntallet er lagt ut til offentlig ettersyn

Manntall for Stortingsvalget 2017 i Aremark er utlagt til offentlig ettersyn på Aremark Rådhus, resepsjonen i 1. etasje fra nå og fram til valgdagene10. og  11. september 2017

 Den som mener at vedkommende eller noen annen uriktig er blitt innført i eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan kreve at valgstyret retter opp feilen.

Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes Valgstyret i Aremark, Rådhuset, Aremarkveien 2276, 1798 Aremark. 

                                                  
Aremark kommune
Valgstyret

Tips ein ven Skriv ut