Sommeren er på hell, og fokus på skogbrannfare er ikke så åpenbart for de fleste av oss. Brannvesenet ønsker derfor å minne brukere av skog og mark om stor skogbrannfare. Det er ekstremt tørt nå. Vi må tilbake til ekstremåret 2018 for finne tilsvarende tørke.
Bål, engangsgriller og annen bruk av åpen ild medfører fare for skogbrann. Vi har heldigvis vært forskånet fra skogbranner i vårt område hittil i år. Hjelp oss, slik at dette også blir situasjonen fremover denne høsten!

Det generelle forbudet mot bruk av åpen ild i skog og utmark gjelder frem til 15. september.