I henhold til «Regler om tilskudd til kommuner med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold» § 3, skal bruken av tilskuddet være relatert til den særlige belastningen av å ha et ulverevir i kommunen. Konkrete tiltak i lokalsamfunnet som kommer innbyggerne direkte til gode og virker positive anses som konfliktdempende og er i kjerneområdet av bestemmelsen. 

Aremark kommune har fått tildelt kr. 958 000,-.

Aremark kommune har vedtatt retningslinjer for tilskuddsordningen der berørte næringsinteresser, organisasjoner, privatpersoner eller kommunen kan søke om midler. Retningslinjene finner du under. Eksempler på tiltak; beskyttelse av husdyr og hunder, tilrettelegging for allmennheten, stirydding, innkjøp til skadefelling og lisensjakt, andre gode hensiktsmessige tiltak.

Søknad med beskrivelse av prosjektet og kostnadsoverslag/budsjett, tiltakets effekt,  se retningslinjene, sendes Aremark kommune, Rådhuset, Aremarkveien 2276, 1798 Aremark eller post@aremark.kommune.no innen 15. februar 2021.

Spørsmål kan rettes til miljøvernkonsulent Ann Kristin Halvosrud, e-post: ann.kristin.halvorsrud@marker.kommune.no, telefon: 45 40 67 53.