Aremark kommune jobber med utvikling av Aremark og målet er at kommunen vår skal være en attraktiv bokommune.

Vi er med i Bygdemiljøpakken hos Viken fylkeskommune. Hvis du vil vite mer om de ulike temaene vi jobber med og hvordan vi har arbeidet med medvirkning i prosjektet, kan du lese mer om det her:

Medvirkning i stedsutvikling

 

Aremark kommune har laget en oversikt over kulturminnene i kommunen og en handlingsplan for hvordan disse kan ivaretas. Kulturmiljøplanen kan du lese her:

Kulturmiljøplan i Aremark