Fra 1. januar 2021 endret Fylkesmannen navn til Statsforvalter, men beholder samme rolle og oppdrag som tidligere.

Statsforvalter Valgjerd Svarstad Haugland i Viken fylke, sammen med assisterende statsforvalter Ingvild Aleksandersen og økonomidirektør Tor Håkon Skomsvold, besøkte Aremark tirsdag formiddag. Hvert fjerde år besøker de kommunen for å bli informert om rikets tilstand. Hensikten med kommunemøtene er å etablere og opprettholde god gjensidig dialog mellom kommunens politiske og administrative ledelse og ledelsen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, drøfte tema som kommunen ønsker å ta opp med Fylkesmannens ledelse, og få tilbakemelding på Fylkesmannens generelle samarbeid med kommunen.

Dagens agenda:

  • Fådelt skole i Aremark
  • Barnevernsreformen
  • Næringslivet i Aremark, flere prosjekter i fremtiden samt de muligheter vi får som pilotkommune for bygdemiljøpakker
  • Covid-19 håndtering med testsenter i Bjørkebekk

Statsforvalteren virket fornøyd med det de hørte, og var positive til den økonomiske utviklingen ut fra våre forutsetninger som liten utkantkommune.