Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved høstens valg til kommunestyre- og fylkestingsvalget må du stå i manntallet.

Du kan undersøke om du står i manntallet i kommunen der du bor. Listene blir lagt ut i Aremark rådhus 10. juli. 

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da må du enten forhåndsstemme eller møte opp på valgdagen i den kommunen du bodde i 30. juni.

Dersom du mottar valgkort betyr det at du står i manntallet. På valgkortet står det hvilken kommune du er manntallsført i, hvilken krets du tilhører og åpningstidene i kretsen. 

Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 10. august bør du ta kontakt med kommunen for å sjekke at du står i manntallet.

Husk å ta vare på valgkortet og ta det gjerne med deg når du skal stemme.Men du ikke ha det med deg. Dersom navnet ditt ikke står i manntallet, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet.

Klagen sendes til valgstyret: Aremarkveien 2276, 1798 Halden.

Sametingets valgmanntall ligger også ute til ettersyn på samme sted og i samme tidsrom. Klage på samemanntallet skal sendes til Sametinget.

Manntallet er utlagt til ettersyn på følgende sted:
• Rådhuset, Aremarkveien 2276, 1798 Aremark

Klage over feil i manntallet sendes: post@aremark.kommune.no

Tips en venn Skriv ut