For å sikre jevn og god vannkvalitet til våre abonnenter, foretas et med jevne mellomrom spyling og rengjøring av hovedvannledninger. Dette arbeidet er nå utført, spylingen er avsluttet og vanntrykket skal nå være tilbake.

Når deler av vannledningsnettet har mistet trykket eller vann har vært borte en kortere eller lengre periode, øker risikoen for at forurenset vann kan komme inn i rørene. Det anbefales derfor å fortsette med å koke vannet som skal drikkes eller brukes til matlaging ut neste uke.Du kan lese mer om kokeanbefaling på nettsiden til Folkehelseinstituttet.

Vi beklager ulempen dette medfører.