Skogselskapet søker i samarbeid med Halden kommune etter 3 ungdommer til sommerjobb i skogen. Varigheten på engasjementet vil være tre uker.

Hovedoppgaver vil være

Ungskogspleie og forhåndsrydding. Søkere som får tilbud om sommerjobb, blir verifisert gjennom et gratis kurs i ungskogpleie med motorryddesag. De ansatte får gratis kurs, og veiledning av arbeidsledere med lang erfaring.

Kurset i ungskogpleie og bruk av ryddesag blir gjennomført mandag 24. juni.

Arbeidsperioden blir delt i to

Første periode: mandag 24. juni til fredag 5. juli 2024. 

Andre periode: mandag 12. august til fredag 16. august 2024. 

Arbeidstid og sted

Oppmøte er i utgangspunktet ute i skogen, med arbeidstid fra kl. 07.00 – 15.00.

Forutsetninger
Søker må være over 16 år, i god form og positivt innstilt til fysisk krevende arbeid. Søker må kunne komme seg til avtalt møteplass, som ikke nødvendigvis er i nærheten av offentlig kommunikasjon. Det er ønskelig at søker har noe kunnskap om skog og skogbruk. 

Lønn etter gjeldene tariff. 

For nærmere informasjon kontakt: 

  • Skogselskapet i Østfold v/Øivind Ringstad tlf: 900 22 511. 
  • Skogbrukssjef i Marker/Aremark kommuner Kjell Ove Burås tlf: 917 06 118. 

 

Søknadsfrist er 15. mai 2024
Skriftlig søknad og CV sendes til ostfold@skogselskapet.no. Vi tar imot og vurderer søknader fortløpende.