Søndre Aremark vannverk - Status og videre prosess

Her kan du lese saksframlegget som var oppe i de ekstraordinære kommunestyremøtet torsdag 19.oktober. Saken ble utsatt, da politikerne mente den trenger ytterligere utredning fra administrasjonens side.

Det var kun denne  ene saken som sto på sakskartet. 

Det manglet et vedlegg i den opprinnelig publiserte saksframlegget. Det er lagt inn nå.

Det manglet noen sider i brevet akivet i Aremark fikk til journalføring. Dette er nå korrigert og brevet i sin helhet ligger som vedlegg. 

 

Tips ein ven Skriv ut