Søknadsfrist for nytt SFO-år er 1. mai, dette gjelder for alle som har og skal ha barn i SFO.

Du søker elektronisk via skjema under. 

Åpningstider
SFO er åpent fra 1. august til 30. juni. SFO er stengt i juli.
SFO er åpen fra kl. 06:45-08:30 og 14:10-17:00.

SFO er et frivillig tilsyns-, omsorg- og aktivitetstilbud til skolebarn fra 1.- 4. klasse, les mer her.