Kommunene består at store områder med utmark. Sannsynlighet og konsekvens for branner varierer, men utgjør en risiko som kommunene må være i stand til å håndtere. I tillegg til de ordinære brannmannskapene har derfor kommunestyrene vedtatt å ha en reservestyrke for å bistå ved større innsatser. Styrken er i utgangspunktet organisert med egne mannskaper i Aremark og Halden. Ved innsats inngår skogbrannreserven som del av brannvesenets organisasjon.

Med bakgrunn i utvidelse og vakanser ønsker nå kommunene å rekruttere inntil 60 nye personer fra Aremark og Halden.

Vi søker

  • Personer som er motiverte for å bistå ved innsats mot brann i skog og utmark.
  • Vant med å ferdes i utmark.
  • Fordel med kjennskap til bruk av motorsag, atv, etc.
  • Har normalt god helse og kondisjon.
  •  

Vi tilbyr

  • Deltidsansettelse i kommunene iht gjeldende regelverk (timelønn)
  • Forsikring som kommunalt ansatt ved tjeneste i skogbrannreserven
  • Opplæring i bruk av materiell og skogbrannbekjempelse
  • Arbeidstøy og verneutstyr.

Generelt

Skogbrannreserven er organisert som egen enhet, underlagt kommunenes brannvesen. De gangene det er behov for skogbrannreserven jobber disse sammen med de faste brannmannskapene. Dette så vi særlig viktigheten av sist under skogbrannsesongen 2018 da det var et stort behov for slik støtte.

Det er brannvesenets faste stab og innsatsorganisasjon som planlegger, koordinerer og leder innsatsen ved skogbrann, samt har ansvar for logistikk og administrasjon.

Mannskapene i skogbrannreserven har allsidig bakgrunn. Mange er jordbrukere, skogeiere, skogsarbeidere eller mennesker med interesse for natur. I skogbrannreserven har vi også mennesker som ønsker å gjøre en innsats for samfunnet eller som har annen relevant kompetanse/motivasjon.

Dersom dette høres interessant ut, vil vi gjerne komme i kontakt med deg. Eventuelt kan ytterligere informasjon gis ved å kontakte brannvesenet.

Enkel søknad, med informasjon om deg selv, motivasjon for å delta, relevant bakgrunn og kompetanse, kan sendes på epost til postmottak@halden.kommune.no. innen 1. april d.å.

 

Dette gjelder både for Aremark og Halden kommuner.