Strix Televisjon takker for alle som viste sin interesse for stillingen. Stillingen er nå besatt.


Strix Televisjon AS ser etter assistenter til opprigg av location til en TV-produksjon som skal foregå på Bøensætre gård i Aremark. 
Arbeidet starter medio april og er ferdig mot slutten av mai. Du bør helst ha lappen, men det er ikke et krav, så lenge du kan komme deg til/fra arbeidsplassen på egenhånd. Jobben foregår mye utendørs og innebærer endel bæring, sjauing, maling og ellers forefallende arbeid. 

Strix Televisjon kan tilby et hyggelig arbeidsmiljø og et litt morsomt og annerledes korttidsengasjement! 
Dersom dette er av interesse så kan du sende en mail til heidi@strix.no