Kommunen gir støtte til lag, foreninger og institusjoner som driver kulturarbeid i Aremark kommune. Ved fordeling av slik støtte skal organisasjoner som gir tilbud til barn og unge prioriteres.

Det søkes elektronisk via vår hjemmeside på skjema kalt "Kulturformål - Søknad om tilskudd". Les mer om kulturtilskudd og finn søknadsskjema her.

Søknadsfrist er 15. mars 2020.