Snart kan du levere avfallet ditt gratis

Høstryddingen i Aremark vil foregå i uke 39.

Høstrydding i Aremark 2018
 
Aremark kommune tar gratis imot avfall fra privathusholdninger på industrifeltet Sommero i uke 39:
 
Tirsdag 25. og onsdag 26. september kl. 12.00 – 19.00
Torsdag 27.september kl. 12.00 – 17.00
 
Det kan leveres følgende typer avfall:
Metall- og restavfall. 
Brune- og hvitevarer. 
Spesialavfall som spillolje/løsningsmidler/ plantevernmidler/batterier/lakk/maling m.m. 
Dekk, felger og landbruksplast. 
 
NB!
 
Det er ikke mulighet for mottak utenom angitt tid.
 
Eternitt tas ikke imot.
 
Mvh
 
Teknisk sjef
Tips ein ven Skriv ut