Snart er den nye rådmannen på plass

Alise Reigstad og Geir Aarbu- portrett

Alice Reigstad (41) har sin første arbeidsdag i Aremark kommune 7.februar. Fredrikstadkvinnen gleder seg til å ta fatt på nye arbeidsoppgaver.

Hun overtar jobben etter Jon Fredrik Olsen som gikk av med pensjon i høst. Hun kommer fra jobb som virksomhetsleder i seksjon Helse og velferd i Fredrikstad kommune.

– Virksomheten jeg leder i dag driver ikke med direkte tjenesteyting, men fungerer som et internt vikarbyrå. Virksomheten har 77 årsverk som leies ut i etaten, Tjenester til funksjonshemmede.

– Før nåværende jobb var jeg prosjektleder i kommunalsjefens sentrale stab. Der jobbet jeg med prosjekter i seksjon Helse og velferd, en seksjon med cirka 2000 årsverk. Prosjektene dreide seg om arbeidsorganisering og omfattet arbeid med deltidsstillinger i kommunen og utredning av ulike vikarpool-alternativer. Den virksomheten jeg nå leder er et resultat av prosjektene.

Nedbemanning

I tillegg til dette har hun gjennom deltakelse i det nasjonale programmet «Sammen om en bedre kommune» knyttet verdifulle kontakter i kommune-Norge. Hun har i løpet av de siste 6 årene opparbeidet seg bred ledererfaring.

– Da Fredrikstad kommune måtte spare 80 millioner kroner i 2013 ble min kompetanse benyttet for å sikre lik praksis i alle virksomhetene i Helse og velferd. Vi måtte gjennom en ganske omfattende nedbemanningsprosess.

Nå i våres fullførte hun masterstudium i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Østfold i Halden.

Bildet: Alice Reigstad presenterte seg for kommunestyret under årets siste møte. Her sammen med konstituert rådmann Mette Eriksen og varaordfører Alf Ulven (H).

Alise Reigstad i Kommunestyret.jpg

Derfor ble det Aremark

– Hvorfor ønsket du å bli rådmann i Aremark?

– Da jeg fullførte masterstudiet, var jeg klar for noe nytt etter mange år i Fredrikstad kommune. Jeg fulgte med på aktuelle stillinger, og da rådmannsjobben i Aremark dukket opp, så tenkte jeg at det hadde jeg lyst til. Aremark er en liten kommune og på mange måter veldig annerledes enn det jeg er vant med. Jeg er spent på hva som kommer, og gleder meg til å begynne.

Tre måneders oppsigelsestid brukes til å avvikle og lande de prosjektene hun er i gang med i Fredrikstad.

Ingen bedreviter

– Har du allerede nå gjort deg noen tanker om nødvendige grep i Aremark?

– Det er mange som spør om det, men jeg må bli kjent med organisasjonen først. Jeg har lest rapportene fra Agenda Kaupang om Pleie og omsorg og oppvekst. Jeg ser at det er ting å jobbe med, men ønsker ikke å være noen bedreviter. Den jobben som må gjøres, skal gjøres i felleskap med politisk og administrativ ledelse og arbeidstakerorganisasjonene.  

Reigstad hadde ikke vært i Aremark tidligere før intervjurundene på rådhuset.

– Det er vakkert her. Mye skog og et kommunevåpen med en elg, noe som sier sitt. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med Aremark.

En synlig rådmann

– Hvordan vil aremarkingene merke at du overtar som rådmann?

– Det er nok først og fremst de ansatte som vil merke det, men jeg ønsker å være en synlig og tilstedeværende rådmann. Jeg må ut på befaring og bli kjent med virksomhetene og med lag og foreninger og næringslivet i kommunen og ha en god dialog med innbyggerne.

Alice Reigstad har fem barn: to egne barn og tre bonusbarn.

– Det er kun den yngste sønnen på 11 år som bor hjemme fortsatt. På fritiden bruker jeg mye tid på ham og resten av familien. Jeg er veldig glad i å reise og i å lese. Da blir det gjerne krim som jeg er glad i både i bokform og på tv eller film.

 

Tips ein ven Skriv ut