Slik forholder du deg til en militær kolonne på veien

I oktober og november vil det være militær trafikk på veiene på Østlandet og i Midt-Norge som følge av NATO-øvelsen Trident Juncture 2018. 

Fylkene Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Trøndelag og Møre og Romsdal blir berørt av øvelsen. 

De militære transportene vil pågå fram til feltøvelsen 31. oktober – 7. november. Etter øvelsen skal det samme materiellet tilbake på de samme veiene.  

Statens vegvesen oppfordrer trafikantene til å være ekstra oppmerksomme og vise hensyn i møte med militær trafikk. Søk informasjon før du skal ut i trafikken og lytt til radio underveis. 

  • Beregn ekstra kjøretid på de berørte veistrekningene, i de aktuelle tidsrommene.
  • Militære kolonner har et annet kjøremønster enn øvrig trafikk. En kolonne kan bestå av inntil tolv kjøretøy. Farten vil i mange tilfeller være lavere enn tillatt hastighet.
  • Alle militære kolonner vil være merket. Kjøretøy med bred last vil ha ytterligere merking og følgebil.
  • Trafikkreglene sier at trafikanter ikke må hindre eller forstyrre militære kjøretøykolonner. Det betyr at man i praksis ikke kan kjøre forbi en militær kolonne, med mindre man er på en fire felts vei. Det er ellers viktig å følge anvisninger gitt av politiet eller militærpolitiet.
  • Vær oppmerksom og vis hensyn når du møter en militær kolonne. Beregn litt ekstra tid, trafikken kan gå saktere enn normalt. Søk informasjon før du skal ut i trafikken og lytt til radio underveis.

Trafikksikkerhet ved militær øvelse

  • Dersom du møter militære kjøretøy på veien, er det viktig å huske at disse ikke nødvendigvis har samme kjøreegenskaper som vanlige biler og lastebiler. Både svingradius, fart og sikt for sjåførene er helt annerledes enn for vanlige kjøretøy.
  • NATO-styrkene som kommer til landet er forberedt på norske forhold. I tillegg får de mer informasjon om forholdene når de kommer til landet.
  • Statens vegvesen ber alle trafikanter om å vise ekstra aktsomhet og holde god avstand til militære kolonner og militære kjøretøy.
  • I områder hvor det er satt opp militære øvelsesskilt vil det være aktivitet langs vei og i utmark. Statens vegvesen ber alle trafikanter være ekstra oppmerksom i disse områdene. Følg de anvisninger som blir gitt av militært personell eller andre myndigheter.

 

Tips ein ven Skriv ut