Slik er badevannet i Aremark

Tripperød badeplass

Badetemperaturen kan vi ikke garantere for, men vannkvaliteten er god. 


Det vil bli tatt ut vannprøver for analyse fra badeplassene på Tripperød, Tolsby 
Camping og Kirkeng Camping to ganger i løpet av badesesongen 2017. 

Resultatene etter første prøveuttaksrunde er nå klare. De er vurdert etter 
folkehelseinstituttets Vannkvalitetsnormer for friluftsbad.

Den bakteriologiske kvaliteten var i klassen «god» ved alle badeplassene. 

Det var ryddig og pent ved alle de besøkte stedene i uke 25. 

Bakteriologisk kvalitet deles inn i følgende kategorier: 

  • God 
  • Mindre god 
  • Ikke akseptabel 
Tips ein ven Skriv ut