Slamtømming

En som sitter på do
Slamtømming i Aremark kommune vil straks foregå fra Bjørkebekk til Skodsberg. Alle slamtanker m/wc,renseanlegg og tette tanker skal tømmes.
Arbeidet utføres av SSIØ AS. Påse at det er fremkommelig til tankene og at de ikke er tildekt.
Tips en venn Skriv ut