Hjem/Alle tjenester/Skole - barnehage - SFO

Skole - barnehage - SFO

Består av grunnskolen, skolefritidsordning (SFO), barnehage, kultur og bibliotek, kulturskole og voksenopplæring.

Rektor: Kristin Paulsen Tlf: 90416934

Virksomhetsleder barnehage: Ragnfrid Næss Tlf. 92251874