Hjem/Alle tjenester/Skole - barnehage - SFO

Skole - barnehage - SFO

Består av grunnskolen, skolefritidsordning (SFO), barnehage, kultur og bibliotek, kulturskole og voksenopplæring.

Rektor og virksomhetsleder skole : Frode Gabrielsen Tlf: 47882689

Virksomhetsleder barnehage: Ragnfrid Næss Tlf. 92251874