Velkommen som skogeier!

 

Har du tenkt på hva du vil med skogen din?

Skogen er viktig. Hvordan du steller skogen har stor betydning for alt fra økonomi til artsmangfold, klima og friluftsliv.

Som ny skogeier kan det være mye ukjent å forholde seg til. 

 

Vi vil derfor invitere deg til en skogkveld for nye skogeiere før sommeren. 

 

Det blir en hyggelig og uformell samling, hvor du kan møte andre nye skogeiere i ditt område – og skal være en nyttig og interessant start på din periode som skogeier. 

 

Vi sender deg mer informasjon om programmet når det nærmer seg, men du kan allerede nå melde din interesse ved å registrere deg på: www.nyskogeier.no

 

 

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Skogselskapet i Oslo og Akershus. 
Øivind Ringstad                                                          Gro Haddeland

oiri@skogselskapet.no                                          ghad@skogselskapet.no

tlf. 900 22 511                                                              tlf. 951 45 792               

 

Vennlig hilsen Skogselskapet, på vegne av Statsforvalteren i Oslo og Viken og Marker kommune og Aremark kommune.