Informasjon fra skogbrukssjefen:

Frist for innsendelse av alle ulike bilag til skogfond er 1. desember 2021.