Resultat av badevannsprøver fra Aremark juli 2016

Badevannskvalitet

Lokal helsemyndighet har tilsynsansvar når det gjelder vannkvalitet for friluftsbad. Det er utarbeidet normer til veiledning for helsemyndighetene i forbindelse med dette tilsynet. Den hygieniske kvaliteten blir vurdert etter folkehelseinstituttets Vannkvalitetsnormer for friluftsbad, der badevannskvaliteten er delt inn i klassene «god», «mindre god» og «ikke akseptabel».

For mange vil valg av badeplass i stor grad være påvirket av hygieniske forhold ved badevannet og de estetiske sidene ved badeplassen. Det er vist at risikoen for å bli syk ved bading i forurenset vann øker med økende innhold av tarmbakterier i vannet. Helsemyndighetene kan derfor stille hygieniske krav til badevannskvaliteten.

Det blir tatt vann til analyse fra følgende badeplasser to ganger i løpet av badesesongen:
Tripperød, Tolsby Camping, Kirkeng Camping.

Resultatene etter andre prøveuttaksrunde er nå klare. De er vurdert etter folkehelseinstituttets Vannkvalitetsnormer for friluftsbad. Den bakteriologiske kvaliteten var i klassen «god» ved alle uttaksstedene.

Det var ryddig og pent ved alle de besøkte stedene i uke 28.

2016%2007%2014%20Til%20Aremark%20kommune%20sine%20nettsider (1).jpg

Tips ein ven Skriv ut