Rådmannen roser alle ansatte i Aremark

Rådmann Alice Reigstad 2019 (1)

Det foreløpige årsregnskapet for 2018 viser et regnskapsmessig overskudd som skyldes mindreforbruk på kr. 3 ,963 655 kroner.

Mindreforbruket skyldes at Aremark kommune generelt har strammet inn på driften, har fått merinntekter i forbindelse med påkoblinger avløp, merinntekt skatt/inntektsutjevning og har innført innkjøpsstopp. 

I tillegg har man en utfordring med å rekruttere helsepersonell på enkelte fagområder innen helse og omsorg og har hatt ubesatte stillinger på dette området.

Rådmann Alice Reigstad gir æren for det gode resultatet til hardtarbeidende medarbeidere i Aremark kommune:

«De har stått på gjennom året og vært lojale til de innstrammingene som er iverksatt. I tillegg har vi nytt godt av uventede merinntekter mot slutten av året.»
Rådmannen understreker at regnskapet foreløpig ikke er revidert.

Kontaktperson:
Alice Reigstad, rådmann Aremark kommune
mobil: 97148817

Tips ein ven Skriv ut