Rådmannen har lagt fram sitt forslag til budsjett for 2020

Fellesbilde presentasjon

Onsdag la rådmann Andreas Lervik fram sitt forslag til budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023. 

Kommunestyresalen var full av politikere, tillitsvalgte og andre tilhørere som ville høre om planene for drift og investeringer .

Rehabilitering av barnehagen og fortsatt utbygging av vann og avløp er noen av prosjektene det skal fokuseres på i 2020.

Her kan du lese et utdrag av rådmannens forord til hans forslag til budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023: 

Budsjett 2020 og økonomiplan 2021-2023 er Aremark kommunes økonomiske handlingsplan for neste fireårsperiode og leveres til politisk behandling i november/desember 2019.

Statsbudsjettet for 2020 ga Aremark en inntektsøkning på 2,3 prosent. Snittet for Viken var på 2,6 prosent. Forventet lønnsvekst er på 3,6 prosent, mens deflator for kommunen er på 3,1 prosent. Inntektene øker altså ikke i tråd med kostnadene og omlegging av blant annet eiendomsskatten slår negativt ut for kommunen.

Dette fører til at rådmannen i år fremmer et budsjettforslag som er stramt. Budsjettet synliggjør behov for å redusere, samt å få kontroll på, kostnader i forbindelse med vikariater, overtid og generell bemanning. Hvert enkelt tjenesteområde må se på om oppgavene kan løses mer effektivt og det stilles krav til hvordan hver enkelt ansatt på hvordan man løser sine oppgaver. I perioden må det også reduseres i tjenestetilbudet. Alt for å kunne gi ett tilbud til innbyggerne som er i tråd med de krav som stilles til oss.

Også i 2020-23 legges det opp til investeringer. Arbeidet innen vann og avløp videreføres. Ombygging av barnehagen, m.m. viser at det også i denne planperioden legges opp til et høyt aktivitetsnivå. Rådmannen vil samtidig understreke at lav bemanning og høy aktivitet kan føre til «stress» i organisasjonen. Rådmannen mener derfor at det er begrenset rom for å gjennomføre ytterligere investeringer i perioden, både bemanningsmessig og økonomisk.

Målet skal være at Aremark kommune fortsetter å være en trygg og god tjenesteleverandør til sine innbyggere.

  • Forslaget til budsjett og økonomiplan kan leses i sin helhet helt nederst på denne siden. 
  • Forslaget skal behandles i alle råd og utvalg i Aremark kommune. 

Andreas Lervik2.JPG

Tips en venn Skriv ut