Kl. 11:45 | Samling ved kirken

 • Bekransning av bautaen over Eidsvollmannen Ole Svendsen Iglerød.
 • Tale for dagen ved Marte Espelund Sande
 • Andakt ved Sven Giljebrekke

 

Kl. 12:10 | 17. mai bil-tog

 • Vi kjører i bilkortesje i sakte fart med FULL MUSIKK til Fosbykollen sykehjem.
 • Alle oppfordres til å pynte bilene, tute mye og lage et morsomt 17. mai-bil-tog.
 • Rekkefølge på bilene: Brannbil, Lyd-bilen, deretter følger personbilene på.
 • På vegen stopper vi på Rådhuset for utdeling av IS.

 

Fosbykollen sykehjem

 • Bilkortesjen ankommer Fosbykollen og bilene parkerer ved skolen og sykehjemmet.
 • Vi samles ved flaggstanga foran Fosbykollen sykehjem.
 • Tale til de eldre ved elevrådsleder, Ørjan Linnerud Norum.
 • Vi synger Ja vi elsker.

Taler og musikk kringkastes på FM-nettet 100MHZ slik at det er mulig å følge dette fra bilradio.

 

Husk å laste ned sangene også.
Vennlig hilsen 17. mai komitéen