Program for 17. mai i Aremark 2020


Kl. 11:45 Samling ved kirken

  • Bekransning av bautaen over Eidsvollmannen Ole Svendsen Iglerød.
  • Tale for dagen ved Camilla Glimsdal.
  • Andakt ved Sven Giljebrekke

Det settes opp flagg på kirkegården som marker hvor man kan stå med to meter avstand. Familier kan stå gruppevis. Taler og musikk kringkastes på FM-nettet slik at det er mulig å følge dette fra bilen også.

 

Kl. 12:10 17. mai bil-tog

  • Vi kjører i bilkortesje i sakte fart med FULL MUSIKK til Fosbykollen sykehjem.
  • På vegen stopper vi på Rådhuset for utdeling av IS.

 

Kl. 13:00 Fosbykollen sykehjem

  • Vi samles ved flaggstanga foran Fosbykollen sykehjem.
  • Tale til de eldre ved elevrådsleder Kristine Svendsby.

Taler og musikk kringkastes på FM-nettet slik at det er mulig å følge dette fra bilen.
Det settes opp flagg på plenen foran Fosbykollen som marker hvor man kan stå for å høre på talen med to meter avstand. Familier kan stå gruppevis.
 

17. mai-arrangementet blir filmet, og en redigert utgave legges på kommunens hjemmesider og FB.

 

Vennlig hilsen 17. mai komitéen