Politiråd i Aremark for første gang

Politiråd mot veien

Denne uka gikk det første møtet i politirådet i Aremark av stabelen. – Det viktigste er å arbeide med forebygging generelt og blant ungdommen spesielt. Det er ordfører Geir Aarbu og stasjonssjef Roger Johannessen enige om.

Politiet og kommunen har tidligere også hatt samarbeidsmøter og tett dialog. Nå som lensmannskontoret er nedlagt overtar politirådet og politikontakt Åse Sivertsen denne funksjonen.

(Bildet fra venstre: Nærpolitisjef Tore Løwengreen, rådmann Alice Reigstad, politikontakt Åse Sivertsen, ordfører Geir Aarbu og stasjonssjef Roger Johannessen ved Halden politistasjonsdistrikt)

Signerer en forpliktende avtale

Politikontakten skal være politiets faste kontaktpunkt for Aremark kommune.

Hun skal ha kontakt med kommunen minst en gang i uken og kommer til å være jevnlig tilstede enten på rådhuset eller ute i andre virksomheter.

Les også: - Hun er ny politikontakt i Aremark

Før høsten skal politiet og kommunen utarbeide og signere en gjensidig forpliktende avtale som spesifiserer hvilke forventninger politiet og kommunen har til hverandre.  

- Dere vet hvor skoen trykker

Avtalen utformes etter lokale behov og er et dynamisk dokument som kan endres og tilpasses etter hvert.

- Det er viktig at vi lager en avtale som er tilpasset behovet her i Aremark. Det er dere som vet best hvor skoen trykker, sier Åse Sivertsen.

- Men det er ikke bare Åse som skal ha fokus på Aremark. Nærpatruljen skal være tilstede her også. Det skal være flere som skal ha god kjennskap her, legger stasjonssjef Roger Johannessen til.

Forebygging

Ordfører Geir Aarbu sier at det viktigste for han er at man fortsatt har fokus på forebyggende arbeid, spesielt blant ungdommen i bygda.

- Det er viktig at innbyggerne vet at de er ivaretatt og at politiet er en del av bygda, selv uten egen lensmann, sier Aarbu.

- Det er vi, og det skal vi, istemmer Johannessen.

I løpet av de neste månedene skal man bli enige om hva som er fokusområder i Aremark og hvordan arbeidet skal organiseres.

Det er avtalt å avholde to nye politirådsmøter før nyttår, og kontrakten skal signeres i løpet av høsten.

Politiråd foran rådhuset.jpg

Tips ein ven Skriv ut