Pendler du mellom Norge og Sverige? Da trenger vi svar fra akkurat deg!

Bilde Svinesundskomiteen- pendling- undersøkelsel

 Norsk-svensk kollektivtrafikk skal evalueres, og da trenger Svinesundskomiteen dine innspill. 

Svar på undersøkelsen ved å følge denne lenken!

 

Pressemelding: 
Et nytt prosjekt med fokus på kollektivtrafikk over grensen ser nå dagens lys. I regi av Svinesundskommittén skal kollektivtrafikken i vår region undersøkes og evalueres. 

Bakgrunn:

I 2014 tilsvarte arbeidspendlingen mellom Norge og Sverige ca 30 000 heltidsansatte personer. Ytterligere 900 pendlet fra Norge til Sverige. En av fire heltidsansatte arbeidspendlere til Norge, kom fra Västra Götaland. Arbeidspendlingen fra Sverige til Norge er den største pendlingsstrømmen mellom nordiske land og den fortsetter å øke. 
I tillegg er én av fire nordmenn som jobber i Sverige, ansatt i Strømstad kommune. 

Mari Nuga, prosjektleder hos Svinesundskommittén forklarer at «offisiell statistikk er foreldet og pendling over grensen omfatter ikke lenger kun arbeidspendlere – fritid og turisme er en viktig del av vår hverdag. Forstudien undersøker ny data og nye metoder for å forstå og analysere grenseoverskridende reising». 

For å forstå problemene og mulighetene innen grensekollektivtrafikk, er det nødvendig med en solid kundeundersøkelse for å vite hvor innsatsen skal fokuseres.

I den forbindelse søker Svinesundskommittén respondenter i hele Østfold, Fyrbodal og Dalsland som kan svare på en undersøkelse om sine reisevaner over grensen og utfordringene i forbindelse med dette. Undersøkelsen vil være åpen ut juni. 

Svar på undersøkelsen ved å følge denne lenken!

Linda Engsmyr, styreleder i Svinesundskommittén og varaordfører i Sarpsborg kommune forteller at «for å fremme den regionale utviklingen og for å øke grensebeboernes muligheter for jobb og fritid, er det veldig viktig med en fungerende grensekryssende kollektivtrafikk. Dessuten er kollektivtrafikken en forutsetning for turisme og en forbedret kollektivtrafikk bidrar til en minsket miljøbelastning». 

«Det overgripende målet er å finne muligheter for å reise mer kollektivt for dagpendlere, ungdommer, turister og fritidsreisene. Det handler om å støtte muligheten for at man kan omgås enklere på tvers av grensen» forteller Mari Nuga. Hun informerer også om at «vi kan friste med et 24-timers busskort fra Østfold kollektivtrafikk til de 100 første Østfoldingene som svarer på spørreundersøkelsen». 


Mer informasjon om prosjektet finns på: http://svinesundskommitten.com/verksamhet/kollektivtrafik-koer-oever-graensen/ 

For mer informasjon kontakt: 
Mari Nuga, prosjektleder Kollektivtrafikken kjører over grensen, Svinesundskommittén 
Mobil: +46 70 211 59 87 
Epost: mari@svinesundskommitten.com 

Om komiteen:
Svinesundskommittén er et politisk samarbeid mellom svenske og norske kommuner og regionene Østfold og Västra Götaland. Målet med komiteen er å skape nye muligheter for virksomhet, jobb og utvikling mellom lendene.. Komiteen jobber på oppdrag av medlemmene og Nordisk ministerråd. Våre fokusområder er blå og grønn vekst, turisme og grensehinder/grensemuligheter.

Svar på undersøkelsen ved å følge denne lenken!

 

Tips ein ven Skriv ut