Pårørendeskolen skal bidra til at deltakerne får informasjon og kunnskap om demens, samt hvordan de kan møte praktiske og følelsesmessige utfordringer. Samtidig får deltakerne mulighet til å møte andre i samme situasjon, utveksle erfaringer og støtte hverandre. Pårørendeskolen er et tilbud til deg eller dere som har et familiemedlem med mistanke om eller med en demenssykdom. Det er satt av 5 mandager med enkel servering.


Sted: Pårørendeskolen vil ha de fleste samlingene på Bergheim bo og aktivitetssenter, men den 15.april er vi på Solheim senter. Den 29.april vil samlingen finne sted på kveldstid fra 18.00-21.00 på Halden videregående skole, avdeling Porsnes, auditoriet.

Klokkeslett: 12.00-15.00.

Kurset koster 250 kr som dekker kursmateriale og enkel servering. Dersom flere fra en familie vil delta, koster det full pris for en i familien og 100 kr for ekstra familiemedlem. Betales ved påmelding til konto nr. 1105 28 38136.


Tema de ulike kursdagene
08.04: De ulike demenssykdommene v/ Iwona Vegstein
15.04: Aktuelle helse og omsorgstjenester v/ Cecilie Hedin
Digitale hjelpemiddel v/ Merete Ring og Svein Røste, Halden Pensjonistforbund
Dagtilbud: v/ Anette Woldheim
22.04: Hvordan oppleves det å være pårørende v/ Tone Jørstad
Hvordan ta vare på meg selv? v/ Anette Woldheim
29.04: Kommunikasjon ved demens v/ Peter og Mona Bekkhus-Wetterberg,
Halden VGS, Auditoriet Blokk E, kl. 18.00-21.00.
06.05: Fremtidsfullmakt, legalfullmakt og vergemål v/ jurist Karin Bjørnebekk
Presentasjon av Halden DemensForening v/ Arve Tønnesen
«Veien videre» v/ Cecilie Hedin


Påmelding til: cecilie.billington.hedin@halden.kommune.no eller arve@HaldenDemensForening.no

Cecilie Billington Hedin mobil: 93244096 - Demenskoordinator Halden og Aremark kommune 

Arve Tønnesen mobil: 90843221 - Halden DemensForening