Pårørendeskolen er et samarbeid mellom Halden kommune og Halden demensforening. Pårørendeskolen skal bidra til at deltakerne får informasjon og kunnskap om demens samt hvordan de kan møte praktiske og følelsesmessige utfordringer. Samtidig får deltakerne mulighet til å møte andre i samme situasjon, utveksle erfaringer og støtte hverandre. Pårørendeskolen er et tilbud til deg eller dere som har et familiemedlem med mistanke om eller med en demenssykdom. Det er satt av 5 torsdagskvelder med enkel servering.

Sted: Ynglingen, Halden KFUK/M, Vidars vei 21 (ved Helsehuset, Karrestad )                  
Klokkeslett: 18.00 - 21:00 hver kurskveld

Kurset koster 250 kr som dekker kursmateriale og enkel servering. Dersom flere fra en familie vil delta koster det full pris for en i familien og 100 kr for ekstra familiemedlem. Betales ved påmelding til konto nr. 1105 28 38136 eventuelt ved første møte.

Tema de ulike kurskvelder   
21.10: De ulike demenssykdommene
v/ Iwona Vegstein 
28.10: Kommunikasjon og samhandling v/ Kirsti V. Solheim
04.11: Hvordan ta vare på meg selv som pårørende? v/ Kirsti V. Solheim 
11.11: Vergemål og fremtidsfullmakt v/ Tone Aaland Svartveit
           Rettigheter og tjenester for demenssyke v/ Bodil Lorentsen        
           Dagtilbud v/ Anette Woldheim Hansen 
18.11: Rollen som pårørende v/ Malin Østli og Tone Jørstad
           Oppsummering av kurset og veien videre. 

Påmelding til: 
Gerd-Berit Odberg | gerd-berit@outlook.com eller 
Cecilie Billington Hedin | cecilie.billington.hedin@halden.kommune.no

Kontaktpersoner
Cecilie Billington Hedin mobil: 93244096, Demenskoordinator Halden og Aremark kommune        
Gerd-Berit Odberg  mobil: 91703754, Halden demensforening