Opphever totalforbud - men ber om fortsatt aktsomhet

Brann i skogen

Brannsjefen i Aremark og Halden, Ole Christian Torgalsbøen opphever totalforbudet mot åpen ild i skog og utmark. 

Brannsjefen skriver i en pressemelding: 

Med bakgrunn i de siste dagers nedbør oppheves det totale forbudet mot åpen ild i skog og utmark for kommunene Aremark og Halden. Vi ser nå en mer normal situasjon. 
Det generelle pålegget om aktsomhet og forbud mot bruk av åpen ild i skog og mark i tiden 15. april – 15. september gjelder som normalt.

Bruk av griller / bål / tilsvarende tillates på steder hvor dette er forsvarlig. Husk at den som tenner på også har ansvaret for at aktivitet foregår på en sikker måte.

Selv om faren for skogbrann nå er redusert vil vi fremdeles oppfordre innbyggerne til å utvise forsiktighet i tiden fremover. Ikke minst med tanke på kommende helg og St.Hans-feiring. Er du i tvil – kontakt brannvesenet før du tenner på!

Brannvesenet vil avslutningsvis benytte anledningen til å rose alle som har vært opptatt av å hindre skogbrann og som på en eksemplarisk måte har fulgt de nødvendige pålegg fra myndighetene. I dette ligger hovedårsaken til at vi i distriktet ikke har hatt mer enn en skogbrann i løpet av den ekstreme situasjonen som nå ligger bak oss. 

Brannvesenet følger utviklingen fremover. Dersom det skulle bli nødvendig kan totalforbudet bli aktuelt også senere.

Tips ein ven Skriv ut