Rødenessjøen: Sakte synkende, -4 cm sist døgn og er nå 92 cm over HRV. Det tappes ved dammen i henhold til reglementet (Ca 80 m³/sek) og vannstanden ved dammen er nå godt under HRV.

Øymarksjøen: Stabil, +0 cm sist døgn og er nå 72 cm over HRV, det tappes ca 85 m³/sek ved dammen i luker og nålestengsel i henhold til reglement.

Aspern/Ara: Stiger, +2 cm sist døgn og er nå 60 cm over HRV. Det tappes nå ca 108 m³/sek ved dammen, men også her er det et smalt parti før dammen slik at vannstanden ved dammen er 10 cm under HRV.

Femsjøen: Stiger, +6 cm sist døgn og er nå 21 cm over HRV i sjøen og 15 cm under HRV ved dam. Det tappes ca 115 m³/sek ut fra Femsjøen

Setten: Synkende, -5 cm sist døgn og er 10 cm under HRV. Det tappes ca 22 m³/sek i dammen.

Hemnes/øgderen: Sakte synkende, -3 cm sist døgn og er nå 34 cm over HRV. Er fortsatt ikke mulig å tappe da vannstand balanseres mot det som kommer nordfra. Det er ledig kapasitet i Daltorpsfoss slik at vannstand i elven er så lav som den kan bli.

Store Erte: Stabil, +0 cm sist døgn og er nå 71 cm under HRV og tapper nå ca 4 m3/sek

 

Vannstand:

Sted og HRV Mandag 2/11 Tirsdag 3/11 Onsdag 4/11 Torsdag 5/11 Fredag 6/11 Prognose År 2000
Rødnesjøen (118,23) 119,06 119,18 119,19 119,15 -0 til -5 cm 119,59
Øymarksjøen (108,36) 109,01 109,08 109,08 109,08 -0 cm 109,57
Aspern/Ara (105,87) 106,17 106,36 106,45 106,47 +0 cm 107,22
Femsjøen (79,30) 79,29 79,40 79,46 79,51 +5-10 cm 80,18
             
Setten (167,49) 167,36 167,44 167,44 167,39 -4 cm 167,70
Øgderen (133,49) 133,70 133,87 133,90 133,87 -4 cm 134,19
St.Erte (108,96) 108,13 108,22 108,25 108,25 +0 cm 109,35

 

Vannføring:

  Kl 08:00 i dag Kl 08:00 i går Maks kapasitet i dam (HRV)
Ørje 80    m3/sek 80    m3/sek 111   m3/sek
Strømsfoss 85    m3/sek 85    m3/sek 111   m3/sek
Brekke 108   m3/sek 106    m3/sek 150 + 60    m3/sek
Ut fra Femsjøen 115    m3/sek 110    m3/sek 80    m3/sek