Det er fra stadig flere signalisert et ønske om å bytte ut den gamle brannlåsordningen for skogsbilveibommene i Aremark. Det er nå opprettet en ny låsplan med et system som gir hver enkelt bom en unik lås med egen nøkkel. For utrykningskjøretøy, aktører i skognæringen og kommunen vil det bli en hovednøkkel som går til alle låsene. Det vil være skogbrukssjef i kommunen som administrerer denne ordningen.

Det offentlige kan ikke pålegge skogeiere å bytte ut de gamle brannlåsene, men ved å gå over til det nye systemet vil man kunne ha bedre oversikt over hvem som har tilgang til å kunne låse opp bommer på egen eiendom.

Rentemidlene har mulighet til å gi ett tilskudd på kr. 500 pr. hengelås/bom, og resten av kostnaden kan man dekke via skogfond. Ett sett med rustfri hengelås og en nøkkel koster ca. kr 1.400,- eks. mva. Ønsker man flere nøkler, så koster de rett i overkant kr 200,- eks. mva pr. stykk.

Bestille nytt låssystem
Ta kontakt med skogbrukssjef Kjell Ove Burås for bestilling av nytt låssystem, telefon: 917 06 118.