Vår nye barnehage er under bygging og skal være klar høsten 2021. Den nye barnehagen har 3 avdelinger hvorav en småbarnsavdeling. Småbarnsavdelingen vår blir inndelt i to grupper.

Vi ønsket forslag til navn til avdelingene våre. Vi fikk inn 6 forslag, og 1 forslag om å beholde navnene som de er. Vi takker for alle forslag som har kommet inn, det er Laila Kjønna sitt forslag som har blitt valgt.


De nye avdelingene skal hete:
Gullholmen (storavdeling 1)
Hestholmen (storavdeling 2)
Som fellesbetegnelse kalles de Holmene, eventuelt også på inngangsdør til grovgarderoben til de store avdelingene.

Kavringen er fellesromet.

Store Trollhatt (småbarnsavdeling 1)
Lille Trollhatt (småbarnsavdeling 2)
Som fellesbetegnelse kalles de Trollhatt, også på inngangsdør til grovgarderoben til små avdelingene. De kalles bare Trollhatt om det kun er 1 småbarnsavdeling.

Løvøya (møterom)
Fangeøya (møterom)