Næringsutviklingsprisen i Aremark ble i dag tildelt Ny Plast AS.

Familiebedriften ble etablert i 1974 og har i dag 10 fast ansatte samt ekstrahjelp og har med dette tilført arbeidsplasser til lokalmiljøet. Det er veldig bra at det er arbeidsplasser som gjør at man kan bo og jobbe i kommunen.

Ny Plast As markedsfører kommunen på en positiv måte og produserer kvalitetsvarer for et nasjonalt og internasjonalt marked. Bedriften er innovativ og leverer produkter som markedet etterspør. Dette bidrar til å sette Aremark på kartet.

Ny Plast As er en bedrift som tar et aktivt miljøansvar og legger vekt på bærekraft i sin virksomhet. Det er imponerende at 95% av plasten deres gjenvinnes og at resten går til energigjenvinning. I tillegg hentes nesten halvparten av energibehovet i produksjonen nå fra solceller på taket deres.

Ny Plast har også en kvinne som daglig leder i en produksjonsbedrift som tradisjonelt er mannsdominert. Kommunen synes likestilling er viktig, og bedriften er derfor et godt forbilde også på dette området.