Kommuneoverlege Rita Martinsen skal ha permisjon fra stillingen som kommuneoverlege fra 16.08.2021 frem til 15.08.2022. Simon Yousef Iqbal vil overta kommuneoverlegeansvaret i fraværsperioden. Kommuneoverlegen har ansvar for helsestasjonstjenesten, skolehelsetjenesten, tilsyn med sykehjem, miljørettet helsevern og utfører kommunens alminnelige legetjenester.

Rita Martinsen og Mirjam Kilen fortsetter praksisen som fastlege ved Aremark legekontor.

Simon Yousef Iqbal er 28 år og bosatt i Kolbotn. 
- Jeg ser fram til å jobbe i Aremark kommune, og gleder meg til å ta fatt på spennende oppgaver framover, sier Simon Yousef Iqbal.

Kommuneoverlegen skal være medisinskfaglig rådgiver for helsetjenesten. Viktige oppgaver er blant annet:

  • Smittevern
  • Helsemessig beredskap
  • Folkehelse
  • Vedtak om tvungen legeundersøkelse  i henhold til psykisk helsevernloven
  • Medisinskfaglig rådgivning

Vi ønsker den nye kommuneoverlegen velkommen til Aremark og ønsker han lykke til i arbeidet!