Ny kommunal planstrategi på plass

Jon Fredrik Olsen- alvorlig

Les planstrategien her på kommunens hjemmeside. Den skal vedtas i kommunestyremøtet 27.april.

Rømskog, Aremark og Marker kommuner har etter Plan- og bygningslovens (PBL) § 9-1 utarbeidet felles planstrategi for perioden 2016-2020 som et interkommunalt plansamarbeid. Dette er en rullering av strategien fra forrige periode 2012-2016.

Det gjøres med dette offentlig at kommunestyret i Aremark har til hensikt å vedta planstrategien i møte 27.april 2017 (jf PBL § 11-1).

Planstrategien er en gjennomgang og vurdering av kommunens planbehov for kommende 4 års-periode, og ligger nå til gjennomsyn på biblioteket og kommunehuset frem til kommunestyrets møte er avholdt.

Tips ein ven Skriv ut