Klikk deg inn på Innsyn og politiske møter øverst til høyre på forsiden her på hjemmesiden. 

Klikk så på Innsyn og politiske møter. I venstremenyen her kan du lese postlister for de ulike virksomhetene (ikon nummer to fra toppen). Disse oppdateres daglig.

Klikk på nederste ikon i venstremenyen for å komme til innkallinger og protokoller fra de ulike politiske utvalgene. 

Klikk på det utvalget du er interessert i. I kalenderen som kommer opp, er møtene markert med en sirkel rundt møtedatoen. Klikk på sirkelen, og du får opp ikoner for møtedokumentene til høyre i bildet. Står det ikke noe ikon for møteinnkalling eller møteprotokoll, betyr det at dokumentet enten ikke er produsert ennå, eller venter på godkjenning for publisering. Her vil du også finne saksframlegg for hver enkelt sak (disse publiseres når de er journalført av arkivet).

Innkallinger og protokoller for formannskapet og kommunestyret til og med 17. juni 2020 finner du i den gamle løsningen, nederst på forsiden under overskriften Politikk.

Vil du se eldre postlister (fra før 8. juni 2020), klikk på Postlister før 8. juni 2020.