Sysselsetting og gode arbeidsplasser er viktig for alle kommuner.

Aremark kommune har underskudd på lokale arbeidsplasser, og defineres som en bokommune. Mange pendler derfor til nabokommunene og spesielt til Halden.

Halden kommune skal utarbeide en ny Nærings- og sysselsettingsplan og ønsker at Aremark er med i denne prosessen. Undersøkelsen skal kartlegge sterke og svake sider, og identifisere eventuelle muligheter og trusler som kan påvirke næringsutviklingen i kommunen.

Vi håper du kan ta deg tid i en travel hverdag for å hjelpe til slik at Halden og Aremark kan få best mulig grunnlag for å ta riktige beslutninger for å kunne legge til rette for næringslivet og skape gode arbeidsplasser.

Start spørreundersøkelsen