Nå må du dra til Grålum for å skaffe deg pass

Passkontoret er flyttet fra Råde til Sarpsborg.

Øst politidistrikt vil fra mandag 28.01.2019 ha følgende passlokasjoner som behandler:

Ordinære pass-søknader og nødpass: Lillestrøm, Ski og Sarpsborg. 

Kun nødpass: Gardermoen

Viser til Justis- og beredskapsdepartementet sin beslutning om etablering av 77 pass- og ID-kontorer på fastlands-Norge, i tillegg til ett kontor på Svalbard. Politidirektoratet er gitt i oppdrag å iverksette ny struktur, og igjen redegjort for oppdraget som er gitt til politidistriktene. 

Åpningstider Grålum:

Mandag: 0900 - 1430

Tirsdag:  0900 - 1730

Onsdag:  0830 - 1430

Torsdag:  0900 - 1430

Fredag:   0830 - 1430

Årsaken til sentralisering av passkontorene: 

• Det er høye internasjonale krav og forventninger til hvordan norske pass skal utstedes. Disse imøtekommes ikke i dag. Det er for enkelt å skaffe seg et ekte norsk pass på falskt grunnlag. 

• Norske pass har høy internasjonal status og gir visumfrihet til mange land. Det kan brukes som virkemiddel til alt fra svindel og trygdemisbruk til organisert kriminalitet og terrorisme, og er ettertraktet i kriminelle miljøer. 

• For å opprettholde tilstrekkelig kvalitet i utstedelsen er det nødvendig å begrense antallet små passkontor. 

Når nye pass lanseres skal de utstedes i fysisk sikrede lokaler, og av medarbeidere med ID-faglig kompetanse. Fremtidens pass- og ID-kontor er noe annet enn de passkontorene vi kjenner i dag. 

Besøksadresse: Rådmann Siras vei 4, 1712 Grålum, 3. etasje
Telefon: 64 99 30 00, hver dag mellom kl. 0900 og 1400.
E-post: post.ost@politiet.no (merk henvendelsen med "pass og ID Sør")
Leveringstid på pass er innen 10 arbeidsdager.
Pris for pass/nødpass: voksne kr. 450, barn kr. 270

Bestill time hos passkontoret på Grålum ved å følge denne lenken!

Tips ein ven Skriv ut