Nå får alle husstander egen papirdunk

Line Dalene avfallsbeholder papir

De nye avfallsbeholderne til papir settes ut i løpet av uke 50. 

Beholderne kan fylles med:
  • Aviser
  • Reklame
  • Ukeblader, tidsskrifter, magasiner 
  • Bøker
  • Melk- og juicekartonge
  • Tomme tørkepapir-/dopapirruller
  • Konvolutter
  • Pizza-/ yoghurt-/ og annen emballasjekartong
 
Beholderne skal i første rekke settes ut til husstandene i kommunen. Kommunen mottar neste forsending av papirbeholdere over nyttår. Da vil også hytter/hyttefelt få egne beholdere til papir. Det vil avhenge en del på vær og føre når disse beholderne vil kunne kjøres ut til hyttene, men målet er å ha dem på plass før påsken 2020. 
 
Beholderne vil bli satt ut i løpet av denne uka (uke 50). Beholderne kan tas i bruk med en gang, første tømming av dunkene blir like over nyttår. 
 
Videre fremover vil papirbeholderne tømmes hver 4.uke gjennom hele året. 

Plassering av dunkene

Det er mening at denne nye dunken skal stå sammen med restavfallsdunken. For mange vil dette innebære behov for endringer/utbedringer på plassen.

Dette er opp til hver enkelt husstand hvordan man ønsker å løse dette. 

Det er også mulig å la dunken stå i nærheten av huset, men da må man huske å sette den ut til veien ved tømming. 

Papirinnsamling ved miljøstasjonene: Konteinerne for papir/papp/kartong vil bli stående på miljøstasjonene inntil videre. Håpet er at det blir sjeldnere behov for tømming av disse konteinerne og kanskje på sikt en utfasing.

ID-merking av papirbeholderne

Alle de nye papirbeholderne vil få en ID-merking på innsiden av lokket.

Merkingen indikerer til hvilken eiendom dunken tilhører.  I en slik chip er det flere muligheter for kommunen og renovatør til å tilknytte informasjon om beholderen, som for eksempel kan renovatør legge inn informasjon om at beholderen er ødelagt og det trengs en ny eller at den ikke ble tømt fordi beholderen ikke sto på riktig sted.

Det vil kunne ta litt tid før denne delen av systemet og rutinene er oppe og går, men da er beholderne klare når den dagen kommer.

Ved spørsmål rundt disse nye beholderne ta kontakt med Line Dalene, telefon 47454511, epost: line.dalene@aremark.kommune.no.