Mysen trafikkstasjon er stengt på onsdager

Fra og med 6.mars 2019  vil Mysen trafikkstasjon være åpen fire dager i uken (mandag, tirsdag, torsdag og fredag).

-Vi understreker at dette ikke innebærer en reduksjon i tjenestene vi tilbyr på Mysen trafikkstasjon. Vi vil fortsatt ha ordinær kundebehandling i skranke, kjøre førerprøver og gjennomføre teoriprøver på de dagene vi gjør i dag (tirsdag og torsdag). Forskjellen er at vi nå holder åpent fire dager i uken i stedet for fem, opplyser seksjonssjef Trond I B Olsen. 

Antallet besøkende går nedover

Han forsvarer endringen slik:

Antallet besøkende på flere av trafikkstasjonene våre har gått jevnt nedover de siste årene. Hovedårsaken til det er at de digitale selvbetjeningsløsningene på vegvesen.no har blitt stadig bedre. De gjør at saker som før måtte løses i en skranke på en av våre trafikkstasjoner, nå kan løses digitalt via telefon, nettbrett eller PC. Dette tilbudet blir stadig bedre og bredere.

 I tillegg vil Skatteetaten i løpet av våren ta over innkrevingen av omregistreringsavgiften, noe som vil føre til en ytterligere nedgang i antall besøkende. Regjeringen ønsker også å få på plass en løsning for forenklet av- og påregistrering av kjøretøy. En slik ordning vil bidra til nedgang i besøk på våre trafikkstasjoner.

For å sikre en effektiv og fornuftig drift med de ressursene vi rår over, ser vi oss derfor nødt til å redusere åpningstidene på flere av våre trafikkstasjoner. Mysen er en av disse.

Skal strekke seg langt

Olsen mener brukerne ikke kommer til å merke noe: 

-Vi vil strekke oss langt for å unngå at de som bruker våre tjenester skal oppleve ulemper ved dette. Vi vil markedsføre endringene godt gjennom lokale medier og sosiale medier. Vi kontakter også trafikkskoler og bilforhandlere direkte.  

-De ansatte på trafikkstasjonen er godt informert om justeringen av tjenestetilbudet. Den vil ikke føre til oppsigelser. Tiden som blir frigjort vil i hovedsak bli brukt på saksbehandling av kompliserte saker og kontroller langs veiene, sier Olsen.

Tips ein ven Skriv ut