Kommunen opplyser at det er tillatt å installere vannmåler om du ønsker det i bolig eller hytte.

 Du kan velge den måleren du selv ønsker og bruke den rørleggeren du selv ønsker. Det eneste kommunen trenger er en Melding om montering av vannmåler, med bilder av måleren, så endres grunnlaget for de kommunale gebyrene.

I økonomiplanen er det lagt inn kjøp av vannmålere som et prosjekt. Kommunen vil på et senere tidspunkt ta stilling til hvordan et slikt prosjekt skal gjennomføres og hvilke type målere som er aktuelle. Smartmåler tilsvarende som på strøm kan være en løsning. Det vanlige er at kommunen da står som eier av disse vannmålerne og i andre kommuner har også kommunen tatt kostnaden med å bytte ut målerne der hvor det allerede er installert måler.