Møt opp og si din mening!

Geir

Mandag 13.mars er det åpent møte om kommuneplanen på Aremark skole.

Arrangementet starter klokka 19 og finner sted på det nye elevtorget på Aremark skole.

Program:
• Presentasjon av forslag til planstrategi 2017-2020
• Presentasjon av forslag til kommuneplanens samfunnsdel
• Gjennomgang av kommuneplanens arealdel og innkomne forslag

Presentasjonene og orienteringen gis av Halden arkitektkontor v/Erlend Kristiansen

Enkel bevertning.

Geir Aarbu
Ordfører

Tips ein ven Skriv ut