Miljødagen i Haldenkanalen gjennomføres den 24.mai langs hele vassdraget i alle de fire kommunene.

Vi oppfordrer skoleklasser, lag og foreninger eller enkeltpersoner å velge seg ut et lite område, som de enten vil rydde, skjøtte eller reparere i hele Aurskog-Høland, Marker, Aremark og Halden kommune.

Meld inn hvor og hva dere planlegger, så kan andre kaste seg med og bidra til opprydningen. Vi ordner med Kanaltjenesten eller renovasjon om bortkjøring og henting. I tillegg sponser vi pizza og brus eller lignende servering for de som er interessert i det.

Skriv på Facebook-siden eller send inn til lars.selbekk@marker.kommune.no.
Det blir trekning av premie for lag, foreninger og enkeltpersoner som deltar og har meldt inn sin opprydning. Alt vi trenger er at dere sender inn bilder av aktivitet, hva man har ryddet og hvordan det ble! 

Arrangeres i samarbeid av Regionalpark Haldenkanalen, Haldenvassdragets Kanalselskap og Haldenvassdraget vannområde.