Aremark kommune ønsker innspill fra lag, foreninger og brukere av idrettshallen.
Aremark kommune har fått tildelt kr 100.000,- fra Marker sparebank som er øremerket idrettshallen. Vi ønsker gjerne innspill på hva midlene skal brukes til.
Hva slags utstyr burde kjøpes inn til idrettshallen?

Send inn dine forslag til post@aremark.kommune.no, frist 5. desember.

Ved spørsmål ta kontakt med Ragnfrid Næss, telefon 922 51 874, e-post Ragnfrid.Nass@aremark.kommune.no.