Hjem/Alle tjenester/Helse, omsorg og NAV/Matombringing

Matombringing

Kirsti Brynildsen
Kirsti Brynildsen

Kontaktperson: Kirsti Brynildsen

Telefon: 45637042

E-post: kirsti.brynildsen@aremark.kommune.no

Har du en helsetilstand og et hjelpebehov som gjør at du har behov for tilrettelegging for måltider / matlaging kan du søke om å få middag tilkjørt hjem til deg. Denne tjenesten utføres på hverdager fra mandag til fredag.

Målgruppe: Eldre, funksjonshemmede og andre som kan ha behov.

Ønsker du å bestille/avbestille mat?  Ta kontakt med Trond Korseth på 98212170

Last ned søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester her

Send søknaden til : Pleie og omsorg, Rådhuset, 1798 Aremark 

Matombringing er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes hvis du har et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Saksbehandling

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om matombringing, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha  fullmakt PDF document .

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk for å foreta en kartlegging for vurdering / tildeling av tjenester. Deretter fattes det et vedtak med begrunnelse.

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Det er ingen klageadgang da det ikke er en lovpålagt tjeneste, men du kan komme med tilleggsopplysninger til saken og be om en ny vurdering.

Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen

Lover

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2 - Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Tips en venn Skriv ut