Med våren kommer det stadig større ønske om å komme seg ut og kose seg i naturen. Det er flott at folk bruker naturen, men da vi må også huske på å rydde opp etter oss. Aremark kommune får mange henvendelser i disse dager om forsøpling på Skjæra og Tripperød. Vi vil gjerne oppfordre alle til å bidra til at bygda fremstår som ren og pen.

Vi minner også om at fra 15. april til 15. september er det generelt forbud mot åpen ild i skog og utmark i Norge, med unntak av godkjente bålplasser.