Hjem/Alle tjenester/Helse, omsorg og NAV/Lege og legevakt

Lege og legevakt

Legekontoret - hovedbilde 06

Kommunelegen har ansvar for helsestasjonstjenesten, skolehelsetjenesten, tilsyn med sykehjem, miljørettet helsevern og utfører kommunens alminnelige legetjenester.

Aremark Legekontor

Sommer 2019: 

Legekontoret er bemannet hele sommeren med vanlige åpningstider, dr.Kilen og dr.Martinsen er vikarer for hverandre i ferien.

 • Rita Martinsen har ferie uke 27, 28 og 29. 
 • Mirjam Kilen har ferie uke 30, 31 og 32. 

Åpningstider: 

 • Resepsjonen mandag - fredag: 08:15- 15:15 
 • Venterommet er åpent fra 08:00
 • Telefonen er betjent fra kl 08:30 til 11:00 og 12:30 til 14:00 alle dager 
 • Kontoret har beredskap for øyeblikkelig hjelp alle hverdager fra kl 08:00 – 15:30. 
 • Laboratoriet er kun åpent mandag og torsdag fra 09:00 til 11:30 for drop-in. 
 • Fredager får vi ikke tatt laboratorieprøver til innsending da det ikke lenger er postgang på lørdager 
Adresse: Aremark helsestasjon (ved Fosbykollen), 1798 Aremark 
 
Veibeskrivelse: Aremark legekontor ligger sentralt plassert i Aremark i samme bygg som Aremark helsestasjon. Fosbykollen sykehjem og Aremark skole ligger på hver sin side av legekontoret. For å komme hit kjører man fylkesvei 21 og tar av omtrent midt mellom Joker Aremark og Furulund kafe.  
 
Telefon: 69 19 96 90 / Fax 69 19 94 90 
 

Øyeblikkelig hjelp: Ved behov for øyeblikkelig hjelp på dagtid mandag til fredag 08:00 til 15:30 ring 69 19 84 46 Etter klokken 16:00 ring legevakten tlf 116 117.Ved medisinske akutt-tilstander ring 113 

Slik bestiller du time i vår e-portal:

 • Som kunde hos oss har du tilgang til å bestille time og resepter hos din fastlege via vår e-portal. 
 • For å komme til e-portalen gå inn på https://www.besoklegen.no og velg Aremark legekontor. 
 • NB! Du må være registrert med riktig mobiltelefonnummer hos oss for å kunne starte å bruke tjenesten. Har du problemer med å få det til å virke ta kontakt.  
 • Har du registrert deg her kan du også laste ned en app som heter legetime og bruke fra telefonen din.
 • Timebestilling via vår e-portal kan kun gjøres til din fastlege, det samme gjelder reseptbestillinger.   
 • I forhold til fastlegeforskriften som sier at man normalt skal få time i løpet av 5 virkedager har vi gjort det slik at det ikke er ledig timer lenger frem enn 5 dager på elektronisk timebestilling. Det er gjort slik så ikke timene fylles opp med kontrolltimer som bookes lang tid i forveien.  
Det er også kommet en ny tjeneste som heter kontakt resepsjonen. Har kan man legge inn korte forespørsler til våre helsesekretærer.  Det er ikke mulig å bestille seg time, resepter eller oppringning via denne kontakttypen. 
 
Dette skal dere ikke bruke e-portalen til:
Vi ønsker ikke at dere bestiller dere timer for småkirurgi, 1.gangs svangerskapskontroller eller 6.ukers kontroll da dette er timer som gjerne krever litt lengre tid. Vi ber dere da bestille time via vårt sentralbord på telefonnummer 69 19 96 90 
 
Sykemelding
Ved behov for sykemelding eller legeattest for skolefravær må lege kontaktes samme dag som sykdommen og fraværet inntrer.  
 

Ansatte:

 • Fastlege: Rita Martinsen. Spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin. Cand.med.2003 fra NTNU 
 • Fastlege: Mirjam Kilen. Allmennlege. Cand.med. 2009 fra UiO 
 • Helsesekretærer: Britt Sandbæk og Eva Brith Moen. 
 • Rita Martinsen er ansatt som kommuneoverlege og sykehjemslege. Hun er spesialist i samfunnsmedisin og allmennmedisin. 
 • Mirjam Kilen er ansatt kommunelege med ansvar for helsestasjon, skolehelsetjeneste og smittevern. 
  Begge leger er i tillegg selvstendig næringsdrivende fastleger ved Aremark legekontor og har fastlegeavtale med Aremark kommune. 

Legevakten for Aremark og Halden

Legevakten er en interkommunal legevakt som dekker Aremark og Halden kommune.  

På dagtid er det en sykepleier som betjener legevaktsentralen.  
Kveld, natt og helger drives tradisjonell legevakt med lege og to sykepleiere tilstede. 
Tirsdag og torsdag kan LAR-klienter avlegge urinprøver på legevakten 
 
Legevakt telefon: 116117  (evnt: 69 17 23 11 - brukes om du ringer fra utlandet) 
Postadresse: Postboks 150, 1751 Halden 
Besøksadresse: Kjærlighetsstien 30, 1781 Halden 
Telefaks: 69 17 25 52 
Åpningstider: Legevakten er døgnåpen. 
Betjent med lege: kl: 16.00 – 08.00 alle hverdager, hele døgnet i helger og på høytidsdager.  Kontaktpersoner: Nina Bruun Hansen    69 17 25 53 

Informasjon om kommunens ansvarsområder:

Helse- og omsorgstjenesteloven sier at kommunen skal ha en eller flere kommuneleger som skal utføre de oppgaver kommunelege er tillat i lov eller instruks. 
Dette innebærer blant annet at kommunelegen skal være medisinskfaglig rådgiver, ha ansvar for smittevernarbeidet i kommunen, fatte vedtak om tvungen legeundersøkelse i henhold til psykisk helsevernloven, i henhold til folkehelseloven ha ansvar for hastekompetanse innen samfunnsmedisin som omfattes av miljørettede helsevernsaker og helsemessig beredskap, samfunnsmedisinsk rådgivning i kommunens folkehelsearbeid, ha ansvar for å kontrollere og videresende skjema til dødsårsaksregisteret. 
 
I tillegg til de lovbestemte oppgavene regulerer avtaleverk blant annet at kommuneoverlegen eller dennes stedfortreder deltar i samarbeidsutvalget med kommunens fastleger. 
Kommunens medisinskfaglige rådgiver benevnes kommuneoverlege. Det skal tilstrebes at kommuneoverlegen er spesialist i samfunnsmedisin. Kommunen er også ansvarlig for å organisere legetjenestetilbud og legevakt. 
 
På dagtid har Aremark legekontor øyeblikkelig hjelp-beredskap for de som oppholder seg i Aremark kommune. På kveld og natt (klokken 16.00 – 08.00) er det den interkommunale legevakten for Aremark og Halden som har dette ansvaret. Den ligger i Halden.  I tillegg til de ovennevnte oppgaver har Aremark kommune tilsatt lege for å betjene sykehjem, helsestasjon og skolehelsetjeneste. 
Tips en venn Skriv ut